Fundusze Europejskie

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Brixx Sp. z o.o.
Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Planowane efekty projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

 

Wartość projektu ogółem: 45 913,23 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 45 913,23 PLN