Profil Działalności

Brixx oferuje realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w systemie kompleksowym lub w dowolnym wymaganym zakresie. Specjalizujemy się w wykonaniu stanów surowych, w szczególności dotyczących:

  • budynków użyteczności publicznej (obiekty administracji publicznej, obiekty wypoczynkowe, hale sportowe, szpitale)
  • segmentu budownictwa mieszkaniowego (domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty)
  • branży budownictwa przemysłowego (obiekty handlowe i usługowe).

Zakres naszych usług obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności, koniecznych do wznoszenia obiektów kubaturowych.

Jesteśmy organizacyjnie i technicznie przygotowani do realizacji inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego oraz remontowego.

Dysponujemy brygadami montażowo – budowlanymi i branżowymi. Nasi fachowcy specjalizują się w robotach murarskich, ciesielskich i zbrojarskich, są przygotowywani i szkoleni do najtrudniejszych zadań zawodowych. Posiadamy własne zaplecze i środki transportu umożliwiające prowadzenie prac na terenie całej Polski i poza jej granicami. Firma zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczona kadrę inżynierską i techniczną co gwarantuje prawidłowe przygotowanie, monitorowanie i prowadzenie wszelkich robót budowlanych.

Poprzez dobrze zaplanowany, przygotowany i wdrożony proces zarządzania osiągamy pożądane efekty.

Stawiamy na ciągły rozwój i podnoszenie umiejętności naszych pracowników, mając świadomość, że to właśnie oni świadczą o poziomie naszych usług i tym samym o naszej firmie.