Hala widowiskowo - sportowa w Ostrowcu

Kontakt

Brixx Sp. z o.o.

ul. Wołodyjowskiego 40A/1
PL 02-724 Warszawa
+48 22 378 23 10
info@brixx.pl
www.brixx.pl

NIP PL 113-276-09-26
REGON 141806969
KRS 0000332820
Kapitał zakładowy 150.000 PLN