O nas

foto-tht-1

Doświadczenie w budowaniu, stabilna pozycja na rynku

Jesteśmy firmą budowlaną z wieloletnim doświadczeniem.

Realizujemy przedsięwzięcia inwestycyjne w systemie kompleksowym lub w dowolnym wymaganym zakresie.

Jesteśmy organizacyjnie i technicznie przygotowani do realizacji inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego oraz remontowego.

Na rynku Europejskim wykonujemy zlecenia dla dużych firm i koncernów budowlanych, dla których występujemy jako generalny wykonawca otwartych stanów surowych. W tym zakresie realizujemy:

Co oferujemy

W zakres naszej oferty wchodzą kompleksowe usługi generalnego wykonawstwa stanów surowych, podwykonawstwo, modernizacje oraz adaptacje:

Budynków użyteczności
publicznej

  • obiekty administracji publicznej,
  • obiekty wypoczynkowe,
  • hale sportowe, szpitale.

Segmentu budownictwa mieszkaniowego

  • domy jednorodzinne,
  • wielorodzinne,
  • apartamenty.

Branży budownictwa przemysłowego

  • obiekty handlowe i usługowe

Skontaktuj się z nami

Informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BRIXX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 40A/1, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* przechowywane przez okres 2 lat i nie będą udostępniane innym podmiotom, wyjątek stanowi firma THT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 40a/1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, ograniczenia przetwarzania jak również żądania ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).