About us

foto-tht-1

Experienced in construction, a stable position on the market

We are a construction company with many years of experience.

We implement investment projects for comprehensive systems or in any scope.

We have the organisational and technical means necessary to carry out building and renovation projects.

In the European market, we carry out contracts for large companies and construction corporations, where we act as general contractor for shells without windows and doors. In this respect, we implement:

What we offer

Our range of services includes comprehensive general contracting, subcontracting, modernisation and adaptations for:

Public utility buildings

  • public administration buildings,
  • leisure facilities,
  • sports halls,
  • hospitals.

Residential construction segment

  • single-family houses,
  • multi-family houses,
  • flats.

Industrial construction

  • commercial and services buildings.

Contact us

Informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BRIXX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 40A/1, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* przechowywane przez okres 2 lat i nie będą udostępniane innym podmiotom, wyjątek stanowi firma THT BOUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 40a/1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, ograniczenia przetwarzania jak również żądania ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).