Realizacje

Scholen van morgen

Scholen van morgen Scholen van morgen Tienen Budowa zespołu szkół wraz z halą sportową w Tienen

Woonzorgcentrum De 3 eiken

Woonzorgcentrum De 3 eiken Woonzorgcentrum Lanaken Wykonanie zespołu mieszkań dla seniorów w zakresie stanu surowego w miejscowości Lanaken

Galeria Andrychów

Galeria Andrychów Sieć sklepów grupy LPP w Galerii Handlowej w Andrychowie Kompleksowe wykończenie powierzchni handlowej, pomieszczeń magazynowych i socjalnych sklepów Cropp i House w Galerii Handlowej w Andrychowie

De Lakense haard fase 2

De Lakense haard fase 2 De Lakense haard – Lake fase 2 Kompleksowe wykonanie 2 wieżowców (13 pięter) z przeznaczeniem mieszkalnym

Scholencampus Beringen

Scholencampus Beringen Kampus szkolny z halą sportową w Beringen Kompleksowe wykonanie budynków wchodzących w skład kampusu szkolnego z halą sportową

Informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BRIXX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 40A/1, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* przechowywane przez okres 2 lat i nie będą udostępniane innym podmiotom, wyjątek stanowi firma THT BOUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 40a/1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, ograniczenia przetwarzania jak również żądania ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).