Realizacje

Leuven Burenberg

Leuven Burenberg Kompleks rezydencyjny w centrum Leuven Wykonanie zespołu budynków z apartamentami, mieszkaniami studenckimi, centrum seniora oraz lokalami usługowymi wraz z adaptacją i renowacją historycznych budynków w centrum Leuven

Apotheekgebouw UZ Leuven

Apotheekgebouw UZ Leuven Apteka szpitalna dla UZ Leuven Budowa stanu surowego budynku apteki szpitalnej dla Szpitala Uniwersyteckiego UZ Leuven https://brixx.pl/wp-content/uploads/2022/12/8.mp4

Face2Face Business Campus

Face2Face Business Campus Face2Face Business Campus Katowice Wykończenie powierzchni biurowej dla firmy Orange w budynku Face2Face w Katowicach

Mijnpark Houthalen

Mijnpark Houthalen Zespół budynków mieszkalnych w Houthalen Budowa stanu surowego kompleksu składajacego się z 40 apartamentów w miejscowości Houthalen

Bio-incubator Leuven NV fase 2

Bio-incubator Leuven NV fase 2 Bio-incubator w Leuven Budowa stanu surowego budynku przeznaczonego do przeprowadzania wysokotechnologicznych badań w sektorze biologicznym Bio-Incubator w Leuven faza 1 i 2

Strombeek Business Park

Strombeek Business Park Strombeek Business Park Grimbergen Kompleksowe wykonanie zespołu budynków usługowych „Bussines Park Strombeek”. Projekt wykonany w najnowszej technologii z instalacjami technicznymi do uzdatniania powietrza, ogrzewania i chłodzenia

SIEDAN – budynki usługowe

SIEDAN – budynki usługowe Zespół budynków usługowych w gminie Hanna Budowa zespołu budynków o przeznaczeniu usługowym w nowopowstającym obiekcie w gminie Hanna

H. Essers Logistics

H. Essers Logistics Główna siedziba firmy H.Essers Wykonanie kompleksowego stanu surowego głównej siedziby firmy logistycznej H.Essers

Intergemeentelijke trainingscentrum

Intergemeentelijke trainingscentrum Centrum treningowo – szkoleniowe dla policji w Tienen Wykonanie stanu surowego w centrum treningowo-szkoleniowym dla policji Tienen

H&M Krosno

H&M Krosno Sklep H&M w Krośnie Kompleksowe wykończenie powierzchni sklepu H&M w Krośnie

Informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BRIXX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 40A/1, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* przechowywane przez okres 2 lat i nie będą udostępniane innym podmiotom, wyjątek stanowi firma THT BOUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 40a/1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, ograniczenia przetwarzania jak również żądania ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).